Prywatność & Cookies

Cookies

 1. Serwis internetowy frontson.pl prowadzany przez Justynę Twardowską ul. Siedleckiego 12/10, 31-536 Kraków, zwaną dalej Operatorem, gwarantuje Użytkownikom stron www prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Operator informuje, że używa na stronach www technologii cookies tzw. ciasteczek oraz geolokalizacji.
 2. Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają m.in.:
  a. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  b. dostosowanie zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz używanego przez niego urządzenia.
  c. zbierania anonimowych zbiorczych danych statystycznych, które pomagają lepiej poznać sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu. Umożliwia to ulepszanie Serwisu, jego struktury i zawartości zgodnie z oczekiwaniami Użytkowników.
 4. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Operator w ramach Serwisu korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, Google Analytics, by kierować do użytkowników reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie przez nas w jego przypadku z Pixela Facebooka Google, czy nie.
 6. Operator korzysta z narzędzi remarketingowych Google Ads. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy Serwis będzie mógł w jego przypadku korzystać z Google Ads, czy nie.
 7. W przypadku gdy oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym, Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach używanej przeglądarki (dotyczy to każdego rodzaju cookies) lub w każdej chwili mogą usunąć te pliki ze swoich urządzeń. W przypadku usług geolokalizacyjnych Użytkownik Serwisu wyraża bezpośrednią zgodę poprzez akceptację ustawień przeglądarki.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies może wpłynąć ujemnie na niektóre z funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych Serwisu lub uniemożliwić ich stosowanie.
 9. Pliki cookies nigdy nie zawierają danych osobowych użytkowników Serwisu.
 10. Przechowywane informacje w formie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.frontson.pl („Serwis”) obowiązująca od dnia 1 marca 2021 r.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Justynę Twardowską ul. Siedleckiego 12/10, 31-536 Kraków. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Orzeszko studio@frontson.pl
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”], c poprzez narzędzia marketingowe, takie jak Facebook Pixel, Google Analytics [patrz polityka plików „cookies”]
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu obsługi procesu zakupowego oraz wystawienia faktury, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych także w celu prezentowania aktualnej oferty i programów promocyjnych Serwisu.
 8. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione nieuprawnionym osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu usługi. W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych do czasu odwołania zgody na przetwarzanie w tym celu.
 10. Osobie fizycznej która przekazała dane osobowe w formularzu zakupowym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Osobie fizycznej której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia ogólnego (RODO).
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie wykonania usługi przez Serwis. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne i niezależne od świadczonej usługi.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 15. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – Kontakt.
Nasze fronty są spersonalizowaną, ale przystępną cenowo rzemieślniczą alternatywą dla ujednoliconej produkcji. Rezultatem jest kuchnia będąca połączeniem podstawowych elementów IKEA METOD i nowoczesnych frontów kuchennych Frontson.
Newsletter
Newsletter
Newsletter
Frontson © 2022 – 2024 All Rights Reserved
Wykonanie: expertwww.pl
crosschevron-down